Home

Souhlas se zpracováním osobních údajů 2021

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o. Nezapomeňte, že různé účely zpracování osobních údajů mají svá specifika a znění souhlasu je potřeba jim přizpůsobit. Rádi vám ho nastavíme na míru. Kde tento souhlas můžete využít? Obecně všude tam, kde souhlas se zpracováním osobních údajů musíte doložit. Typicky např.: zasílání newsletter Souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon) pro účely personálního výběrového řízen Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů v kontextu plnění povinností stanovených správci zákonem. Smyslem a účelem Nařízení GDPR je mimo jiné posílení práv a svobod jednotlivce a zajištění plošné unijní bezpečnostní politiky při nakládání s osobními údaji

Hanabi | Detail restaurace | Maurerův Výběr

V roce 2018 nabylo účinnosti obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation), takzvané GDPR. Svaz průmyslu a dopravy ČR připravil sérii článků, které se zabývají danou problematikou. V tomto článku naleznete informace, v jakém případě potřebujete souhlas se zpracováním osobních údajů osobních údajů), že: a) poskytnu-li správci své osobní údaje, činím tak zcela dobrovolně, b) shora uvedený rozsah zpracovávaných osobních údajů je nezbytný k naplnění sledovaného účelu, c) svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů mohu kdykoli zcela nebo zčást SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ daný v souladu s Nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Já, níže podepsaný , rodné číslo: , trvale bytem, tímto [

Souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování. Souhlas se využívá tam, kde správce nemůže zpracování podřadit pod jiný právní důvod (např. správce si nezajišťuje souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud osobní údaje zpracovává pro plnění smlouvy se subjektem údajů, nebo pro zpracování v pro účely nezbytné personální agendy apod.) Udělujete tímto souhlas společnosti Pětilístek z.s., ič: 22740325 ( dále jen Správce ) aby ve smyslu nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č.: 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislostí se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/E Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů tímto udělujete: People Management Forum, z.s. IČ 48134961 Vítkova [] Dne 2. Únor 2019 Úvod SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJ Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen Souhlas) Účastník tímto svobodně a bezplatně uděluje souhlas k tomu, aby společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o., se sídlem Voctá řova 2497/18, 180 00 Praha 8, IČ: 18627781, zapsaná v obchod- ním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2196 (dále jen Pořadatel)

16. 10. 2020 - Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel minulý čtvrtek žádost předsedy Rady vlády pro informační společnost Vladimíra Dzurilly o spolupráci při ověření souladu projektu eRouška se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů pro účely zpracování. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat. Jsem si vědom/a, že mám právo: vzít souhlas kdykoli zpět požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mé osobě/dítěti zpracováv Subjekt údajů musí být při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Existenci souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů musí být správce schopen prokázat po celou dobu zpracování

České internetové společnosti začaly v těchto dnech opětovně žádat své uživatele o souhlas se zpracováním dat, která o nich evidují. Dodržovat pravidla pro zpracování osobních údajů, která vychází z celoevroého nařízení o ochraně osobních údajů, ale musí všichni, kdo s osobními daty uživatelů pracují INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJ Ů 6.7.2019 a v souvislosti s evidencí mých sportovních výsledk ů na této akci, a to správcem, kterým je souhlas se zpracováním Osobních údajů 2019 Author Souhlas se zpracováním osobních údajů Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním veškerých poskytnutých osobních údajů dole uvedenými správci (příp. jejich zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas se uděluje pro všechny poskytnuté osobní údaje, po maximální dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem s souhlas se zpracovÁnÍm osobnÍch Údaj Ů Č eská basketbalová federace z.s. a klub BaK Plze ň , z.s. Vám tímto poskytují základní informace t ý kající se zpracování Va š ich osobních údaj ů v souladu s Na ř ízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 Ochrana osobních údajů podle GDPR ve školách je stručný průvodce implementací GDPR ve školách. Autoři vysvětlují základní pojmy GDPR a srovnávají současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů s evroým nařízením o ochraně osobních údajů. Dále objasňují právní základy zpracování údajů a práva subjektů údajů

Alriso | Detail restaurace | Maurerův Výběr

Vzor souhlasu se zpracováním osobních údajů podle GDPR

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů 2 (1) Registrace a účast na hazardních hrách provozovaných společností Tipsport.net a.s. (dále jen Provozovatel), je v souladu se zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen ZHH) podmíněna poskytnutím osobních údajů, a to: jméno/jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, bydliště, státní.
 2. istrator Aktuality , Uncategorized Členské příspěvky se pro rok 2020 nemění
 3. Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby spolek ALZHEIMER HOME z.ú., se sídlem Urešova 1757, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 03593207, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl U, vložka 120 (dále jako správce) zpracovával Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu.
 4. Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů Verze dokumentu: 5/2019 Informace o zpracování osobních údajů v rámci Teta klubu Děkujeme za Vaše rozhodnutí vstoupit do Teta klubu. Teta klub je věrnostní program organizovaný společností Solvent ČR s.r.o. (dále jen Správce) pro síť prodejen Teta drogerie
 5. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) s účinnosti od 25.5.2018. Poskytuji svůj souhlas se zveřejňováním údajů a fotografií mého dítěte v propagačních materiálec

Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních ú epravo

 1. údajů a s Nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), řádn
 2. Dle znění zákona o ochranu osobních údajů a dat - GDPR. Zaškrtnutím pole Souhlasím se zpracováním osobních údajů vyjadřuji a uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dle ust. § 2 písm
 3. Souhlas ZÁKAZNÍKA se zpracováním osobních údajů Tímto uděluji v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen ZZOÚ), společnosti Fair Credit Czech s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice
 4. Souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Obecném nařízení a ochraně osobních údajů (2016/679), a to na výše uvedenou dobu po udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu
 5. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle nové právní úpravy (GDPR) JUDr.Eva Janečková V současné době je stále ještě oblast ochrany osobních údajů upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů)
 6. Souhlas se zpracováním níže vymezených osobních údajů žáka - žákyně udělujete svým podpisem Vyšší odborné škole, Střední škole, Centru odborné přípravy, IČO: 12907731, se sídlem Budějovická 421, Sezimovo Ústí 391 02

Souhlas se zpracováním osobních údajů: Kdy ho potřebujete

Souhlas se zpracováním osobních údajů. Udělujete tímto souhlas Klinice adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, Apolinářská 4, 128 00 Praha 2, Česká republika (dále jen Správce), aby zpracovávala tyto osobní údaje Aktualizace 17/05/2019 v_06/2019 Souhlas se zpracováním osobních údajů Podle Nařízení EP a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (všeobecné nařízení o ochraně údajů), dále jen Souhlas. Vážená hostitelko/vážený hostiteli směrnice 95/46/ ES (dále jen GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Udělíte-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo jej kdykoliv odvolat, a to podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktn 12.01.2019 20:56. Podle nařízení GDPR - nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR ). 1 Souhlas se zpracováním osobních údajů . Výslovně souhlasím s tím, aby společnost Triventum SGT s.r.o. zpracovávala mé osobní údaje. V této souvislosti beru na vědomí, že: a) Ochranu osobních údajů upravuje mimo jiné nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04

Souhlas se zpracováním osobních údajů - vzor 2020 - Práce

Bonté | Detail restaurace | Maurerův Výběr

Souhlas se zpracováním osobních údajů - ZRU

 1. Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby provozovatel webu - fyzická osoba Tomáš Procházka se sídlem Křížová 1018, Praha - Východ, 25168, IČ: 75289482 (dále jako provozovatel) zpracovával vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek
 2. Součástí tohoto souhlasu je též souhlas s ukládáním osobních údajů účastníka na nosiče dat, vyhledávání v nich, předávání třetím osobám (smluvním partnerům) a další nakládání s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a evroou směrnicí o ochraně osobních údajů (GDPR)
 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen souhlas) Udělený ve smyslu nařízení (EU) č.2016/679 (GDPR( a zákona č.101/2000sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Já, níže podepsaný zákonný zástupce: Jméno a příjmení: Rok narození: Trvalé bydliště
 4. Tímto dobrovolně udělujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů společnosti Metrostav Vackov a.s., IČO: 25641182, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 (dále jen Správce), a to v souladu s Nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním osobních údajů společností Irongate s.r.o., IČO: 247 26 877, se sídlem Severní I 2908/14, Praha 4, PSČ 141 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 169223, a to v rozsahu výše uvedeného webového. Kontaktní osoba tímto dobrovolně uděluje svůj kdykoliv odvolatelný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytovatelem sociálních služeb Domova Slaný, p.s.s., se sídlem Hlaváčkovo nám.218, 274 01 Slaný, a to v následujícím rozsahu a pro uvedené účely Souhlas s výše uvedeným zpracováním mých osobních údajů poskytuji dobrovolně, a to na dobu 10 let od jeho poskytnutí. Beru na vědomí, že mám právo svůj souhlas kdykoliv odvolat kliknutím na aktivní odkaz, který je obsažen v každém zaslaném obchodním sdělení NESTLÉ - CHEF Pastový fond SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY AKCE POŘADATEL AKCE Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná

Ford versus Ferrari | TechBooks

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zaslání Pohlednice z Mongolska 2019. Odesláním vyplněného dotazníku udělujete Zoologické zahradě hl. m. Prahy, příspěvkové organizaci, se sídlem U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7,. Kontrolující dále dospěli k závěru, že tím, že kontrolovaná osoba nijak nereagovala na žádost o uplatnění práv subjektu údajů, konkrétně odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, porušila čl. 12 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679

Hoblované řezivo | Dřevo v Brně

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Správce osobních údajů: Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku, z. s., se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, IČO: 01905872 (Správce) Návštěvník je, jakožto samostatně činná fyzická osoba nebo zástupce právnic Souhlas se zpracováním osobních údajů Tímto uděluji společnosti Fortuna Libri Publishing s.r.o. se sídlem Vodičkova 791/39, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 03869130 , (dále jen Fortuna Libri Publishing s.r.o.), svobodný a dobrovolný souhlas Souhlas se zpracováním osobních údajů Potvrzuji, že jsem byl/a řádně informovaný/á o zpracovávání svých osobních údajů, a proto pro případy, kdy to je vyžadováno právními předpisy [zejména Nařízením Evroého Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzickýc

Souhlas uživatelů pečovatelské služby se zpracováním osobních údajů Tímto prohlášením uděluji souhlas se zpracováním svých níže specifikovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem zapsaným spolkem Moravia Artisti Societa,z.s. (případně zaměstnanci a dobrovolníky pracujícími pro správce údajů) pro účely stanovené níže V souladu s platnými právními předpisy, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a od 25. května 2018 také s nařízením Evroého parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen nařízení nebo GDPR. Souhlas se zpracováním osobních údajů. Zájemce dává tímto Chatě U Jelena souhlas, aby Chata U Jelena a subjekty působící v rámci skupiny REALITY INVESTING v souladu s nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4

Spolupráce se ZŠ – Základní škola a mateřská škola Vejprnice

Souhlas Se Zpracováním Osobních Údaj

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení dle Nařízení Evroého parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen GDPR), dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen ZOOÚ) dle č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČ: 00551023. Subjekt údajů se může obracet na autorizující orgán z důvodu uplatnění práv v oblasti osobních údajů. Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený tímto projevem vůle Způsobilost dítěte pro souhlas se zpracováním osobních údajů. Dítě nabývá způsobilosti k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo jemu dovršením patnáctého roku věku Uděluji souhlas společnosti Mast-Jaegermeister CZ s.r.o. se sídlem: Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO: 46990054, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 101387, (dále jen Mast-Jaegermeister CZ), jakožto správci, se zpracováním mnou poskytnuté e‐mailové adresy, jako osobního údaje (dále jen osobní údaje), za. Souhlas se zpracováním osobních údajů NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 11/29/2019 10:52:05 AM.

Úřad pro ochranu osobních údajů - uoou

 1. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů LČR činím dobrovolně z vlastní vůle a jsem si vědom, že jej mohu v souladu s právním řádem kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodu. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů Jako zákonný zástupce dávám ve smyslu Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a směrnice školy k problematice GDPR, svů
 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů 1. Společnost Daktela s.r.o., se sídlem Pod Krejcárkem 975, 130 00 Praha 3, IČ: 27232263, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 106338 (dále jen Správce), ve smyslu nařízení Evroého parlamentu a Rad
 4. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Zveřejněno: 24.9.2019 Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost: Autocentrum Červená Hospoda, s.r.o., IČ.: 255 36 184, se sídlem Pekárenská 330/12, Veveří, 602 00 Brno, (dále jako správce
 5. Udělujete tímto souhlas společnosti ALPINE PRO, a. s., se sídlem Praha 10, Kodaňská 1441/46, IČ: 49970321, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 10224(dále jen Správce), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů) zpracovávala tyto osobní údaje
 6. Souhlas se zpracováním osobních údajů - komentáře Udělujete tímto souhlas Danielu Hanuši zapsaného v živnostenském rejstříku se sídlem Hliník 240/30, Bochoř, 75002, IČ: 04148193, ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. (dále jen Správce), aby zpracovávala ve smyslu nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislost
Speciální prezentace - Timocom

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ > HRForu

 1. Souhlas hlasujícího se zpracováním osobních údajů poskytnutých při hlasování veřejnosti v soutěžní přehlídce ÚSPORNÝ DŮM 2019 Organizátorem hlasovací soutěže v rámci soutěžní přehlídky ÚSPORNÝ DŮM 2019 (dále také jen Soutěž) je entrum pasivního domu, z.s., Údolní 33, 602 00 rno, IČ: 26995140
 2. V souladu se zákonem právními předpisy, kterými je Česká republika vázána, tímto výslovně, bezúplatně, informovaně, svobodně a dobrovolně uděluji souhlas se zpracováním, shromážděním a uchováním svých osobních údajů správcem UNICAplasma s.r.o., se sídlem Barvičova 833/53, Stránice, 602 00 Brno, IČO: 28294815, www.unicaplasma.cz, telefon: 220 515 464, e-mail.
 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů při výběrovém řízení Já, níže podepsaný, Jméno a příjmení: dat. nar. bytem: kontaktní e-mail: kontaktní telefon: tímto uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů, společnosti LUKR CZ a.s., se sídlem Pallova 44/12, 301 00 Plzeň., IČ: 25212541, zapsan
 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) Osoba níže podepsaná (dále jen subjekt údajů) bere na vědomí, že je ve smyslu Nařízení evroého parlamentu a rady (EU) č. 2016/679
 5. Souhlas se vztahuje na zpracování mých osobních údajů v rozsahu: identifikační a kontaktní údaje, rodné číslo, informace o pojistné smlouvě a jejím plnění. Správcem osobních údajů ve vztahu k mé Pojistné smlouvě je Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PS

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (otisk prstu do systému zabezpečení školy) Dávám svůj souhlas Mendelovu gymnáziu, IČO: 47813113, se sídlem Komenského 5, 746 01 Opava jako správci osobních údajů (dále jen správce) se zpracováváním osobních údajů za účelem (vybrané účely zaškrtněte křížkem) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete společnosti Bezpečně na silnicích o.p.s., IČ 8733932, se sídlem Valdštejnská 381/6, Liberec 460 01, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 289 (dále jen Správce). Zpracování osobních údajů bude prováděno. Souhlas se zpracováním osobních údajů Udělujete tímto souhlas provozovateli tohoto webu: Karel Macalík, IČ: 72006480, se sídlem Horní Vršava VII. / 4488, 760 01, Zlín. (dále jen Správce), aby ve smyslu nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen GDPR) zpracovával tyto.

Úřad pro ochranu osobních údajů: Titulní stránk

Souhlas se zpracováním osobních údajů Souhlas je udělován dle Nařízení Evroého parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen GDPR dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) a o. 1) Správcem osobních údajů, kterému dávám souhlas se zpracováním mých osobních údajů, je: Sněz tu žábu, z.ú., společnost založená a existující podle práva České republiky, IČO: 028 54 635, sídlo: Ruzyňská 582/61, 162 00, Praha 6, Česká republika (dále jen jako Správce). Kontaktní údaje Správce: tel.: +420 602 973 016, adresa: Barunčina 6, Praha 4, 143 Správcem osobních údajů bude Český rozhlas, IČO 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, zřízený zákonem č.484/1991 Sb. (dále jen správce). K vašim osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci Českého rozhlasu vyhodnocující soutěž Pochoutkový rok (4) Subjekt údajů musí být před udělením souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování osobních údajů a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů musí být správce schopen prokázat po celou dobu jejich zpracování

Společnosti udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat, a to zcela bezplatně. Společnost můžete kontaktovat na emailové adrese info@homecreditarena.cz V případě, že se domníváte, že Vaše údaje jsou Společností zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete poda *Nehodící se škrtněte Tento souhlas udělujete pro jednorázové zpracování Vašich osobních údajů, případně pro zpracování po výše uvedenou dobu. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Merz s.r.o., se sídlem U Sirotčince 353/7, 460 01 Liberec, IČO: 40232433, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Souhlas se zpracováním osobních údajů pro neobchodní účely: Podmínky zpracování osobních údajů: Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je vydavatel časopisu WASTE FORUM - České ekologické manažerské centrum, z.s., 28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10, cemc@cemc.cz, +420 274 784 416, IČO: 4524974 1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Bonami.cz, a.s., se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, identifikační číslo: 24230111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18575 (dále jen správce). 1.2 Uděluji tímto svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Beru na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že jsem udělil souhlas s prováděným zpracováním

101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů 1. Udělujete tímto souhlas společnosti SPOLEK VINAŘŮ VĚSTONICE, z.s., se sídlem Lípová 131, 691 81 Horní Věstonice , (dále jen Správce), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů) zpracovávala tyto. Souhlas se zpracováním osobních údajů Uděluji tímto souhlas Statutárnímu městu Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, IČ: 000 81 531 (dále jen Správce), aby ve smyslu nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se Souhlas se zpracováním osobních údajů Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem KALOUS Consulting s.r.o., se sídlem Ke hřišti 544, Zbiroh, Česká republika, IČ: 280 29 259 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Správce osobní údaje zákazníka bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů a s Nařízením Evroého parlamentu a rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR).. Souhlas se zpracováním osobních údajů. Udělujete tímto souhlas společnosti Singing Rock, s.r.o. se sídlem Poniklá 317 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36256, IČO: 03741044 (dále jen Správce), aby ve smyslu nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se.

Souhlas je udělen dle směrnice, která stanovuje zásady ochrany osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušen Uděluji společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ: 28511298, se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, jakožto správci (dále jen správce), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu, v jakém jsem je vyplnil/a v tomto formuláři, a rovněž se zpracováním osobních údajů shromažďovaných při provozování programu a užívání karty. Souhlas se zpracováním osobních údajů | Webform - Thermona Author: Michal Řezanina Keywords: souhlas;osobni údaje;Thermona Created Date: 1/14/2019 11:54:13 AM.

Tuzemské portály opět vyžadují souhlasy se zpracováním

Souhlas se zpracováním osobních údajů Autor - Monika Petrisková | Datum zveřejnění: 22.05.2018 | Datum stažení: 24.05.2018 Název : Souhlas se zpracováním osobních údajů_formulář Velikost : 170 K Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. V případě, že jsem mladší 16 let vyžaduje udělení tohoto souhlasu Informovaný souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů dítěte

Zvláštní kategorie osobních údajů jsou takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby Tímto jako Subjekt údajů uděluji výslovný souhlas společnosti SERVIND s.r.o., se sídlem Ke Kopanině 488, 252 67 Tuchoměřice, IČO: 48024546, DIČ: CZ48024546, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 13943 (dále jen Správce), se zpracováním mých osobních údajů předaných Správci, a to za níže uvedených podmínek

Souhlas se zpracováním osobních údajů Zirhami

Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů. Zasláním objednávky nebo uzavřením smlouvy uděluje Odběratel, který je fyzickou osobou či fyzickou osobou podnikatelem dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evroého parlamentu a Rady č. 2016/679 ze. Účel zpracování osobních údajů Souhlas uděluji výhradně ke zpracování osobních údajů za úþelem rezervace þasu na Den zdraví, konaný dne 12. íjna 2019. Doba zpracování osobních údajů Tento souhlas je udělován od získání osobních údajů do 18. října 2019, nebo do odvolání souhlasu Toto zpracování Vašich osobních údajů podléhá podmínkám stanoveným v nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních. Souhlas se zpracováním údajů 1. Účastí na Dobročinném běhu kolem Jordánu pro hospic Jordán (datum konání:2.9.2018, místo konání: Tábor) udělujete dobrovolně Domácímu hospici Jordán o.p.s.se sídlem Bydlinského 2964, Tábor

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTA Správce údajů (my) ALLIANZ KONTAKT, S. R. O. Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika IČ 27 25 57 19, obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 108028 1/18/2019 2:27:02 PM. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Ochrana osobních údajů. Uděluji JCMM, z. s. p. o. (JCMM) souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a údajů, které JCMM poskytnu za účelem mé účasti na aktivitách a projektech realizovaných JCMM.. Dále souhlasím s pořizováním mé podobizny zachycené fotoaparátem nebo.

 • Školní aktovka minecraft.
 • Vodafone dobití kreditu z paušálu.
 • Vintage oblečení praha.
 • Zapach celeho tela.
 • Obložky na vchodové dveře.
 • Kojení v posteli.
 • Jaká barva vlasů se ke mě hodí.
 • Fórum udržitelného rozvoje.
 • Vaření wikipedie.
 • Hra na třetího s míčem pravidla.
 • Nejlepší boxer 2019.
 • Tři sestry texty.
 • Bolest srdce u dětí.
 • Woodstock przystanek 2019.
 • Skvělé matrace recenze.
 • Chat with peoples around the world.
 • Signal festival 2018.
 • Kuchyně provence styl.
 • Letectvo 1. světové války.
 • Poštovní muzeum vyšší brod.
 • 12 ti denní půst.
 • Poznámkový blok a6.
 • Zapomenuté heslo google android.
 • Ořechová mouka recepty.
 • Váha novorozence tabulka.
 • Film o královské rodině.
 • Renovace eurooken velké meziříčí.
 • Warner bros. studio tour london the making of harry potter.
 • Hot fix aplikace.
 • Pujcovna audi ostrava.
 • Elektricke baleni cigaret.
 • Jak rozmasírovat ztuhlý sval.
 • Bazén na míčky.
 • Download ac market apk for android.
 • Sokol stěhovavý cena.
 • Jídelní výtah rozměry.
 • Streptococcus pyogenes v krku.
 • Heureka regál.
 • Somat gel.
 • Lampový olej proti hmyzu.
 • Ustupující dásně operace.